Plavání pro děti

ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Probíhá v úterý, v čase 17:15 - 18:15 h, nově máme jednu skupinu i od 16 h. Je určen pro starší děti a mládež (cca od 9 do 18 let). Navazuje na výuku v "Plavání hrou", zdokonaluje základní plavecké dovednosti, trénuje správný plavecký způsob (prsa, znak, kraul, doplňkově motýlek), trénuje vytrvalost a kondici. 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023 PLAVEME OD 27. ZÁŘÍ - PRAVIDELNĚ V ÚTERÝ OD 16 H A 17:15 H

PLAVÁNÍ HROU

Probíhá každé úterý v od 16 h do 17 h a je určeno pro děti od 6 let do 9 let. V tomto kurzu dbáme na přátelský přístup a tvoříme výuku formou hry za pomoci různých plaveckých a herních pomůcek. Tento kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro děti, které již s plaváním nějaké zkušenosti mají. Naším cílem je naučit děti plavat s úsměvem na tváři.

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023 PLAVEME OD 27. ZÁŘÍ - PRAVIDELNĚ V ÚTERÝ OD 16 H