Plavání pro seniory

CVIČENÍ PRO SENIORY POZASTAVENO A PRO ROK 2020 UKONČENO

Chod bazénu je bohužel opět z nařízení Vlády ČR pozastaven a s ním i veškeré aktivity.

Doufejme, že nový rok 2021 bude po všech stránkách příznivější.

Hezké svátky, pevné zdraví a brzy na viděnou.